รับติดตั้งเดินสาย Lan เชียงราย

          พีเคเค เน็ทเวิร์ค มีทีมงานผู้มีความเชี่ยวญชาญในการออกแบบ ติดตั้งเดินสายแลนเชียงราย ทั้งภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร รวมถึง ระบบ Wireless Lan โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อให้เนื้องานที่ได้ออกมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการทำงานของ ระบบ และ ความสวยงาม ไปจนถึงการดูแลรักษาหรือเพิ่มเติมเนื้องานได้ในอนาคตข้างหน้า นอกจากระบบ network แล้ว ทางเรายังมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานการเดินสาย Cabling ทุกชนิด อาทิเช่น  งานสายโทรศัพท์ สายภาพและเสียง งานเดินระบบกล้องวงจรปิด งานเดินสาย Fiber Optic เป็นต้นถ้าท่านต้องการงานที่เน้นคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน และ สวยงาม เลือกเราแล้วไม่ผิดหวัง บริการรับติดตั้งเดินสายแลนเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ที่หนึ่งเรื่องบริการ นึกถึงงาน ถึงถึงเรา

 

อัตรางานรับติดตั้งเดินสายแลน (CAT5e) แบบเหมาอุปกรณ์

          บริการรับเดินสาย lan สำหรับ อาคารบ้านพักอาศัย ,โรงแรม , รีสอร์ท โดยเหมาทั้งค่าแรงและอุปกรณ์ แต่ละจุดไม่เกิน 30 เมตร เราเลือกใช้แต่วัสดุและเครื่องมีคุณภาพเท่านั้น เพื่อให้งานของเราได้มาตรฐาน คงทน และสวยงาม ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เป็นประกัน


                   หมายเหตุ :

                               * ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใช้สาย UTP CAT5e ในการติดตั้ง หากท่านต้องการใช้ UTP แบบ CAT6 * Call

                               * อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความยากของหน้างาน หรือ เนื้องานพิเศษ

 

อัตรางานรับติดตั้งเดินสายแลน (CAT5e) แบบเฉพาะค่าแรง

          บริการรับเดินสาย lan สำหรับ อาคารบ้านพักอาศัย ,โรงแรม , รีสอร์ท แบบคิดเฉพาะค่าแรง โดยวัสดุอุปกรณ์ทางผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา แต่ละจุดไม่เกิน 70 เมตร ยินดีรับแก้งานเก่า ที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่สามารถใช้งานได้ รับตรวจเช็คปัญหา บริการปรึกษาให้คำแนะนำฟรี

 

                   หมายเหตุ :

                               * อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความยากของหน้างาน หรือ เนื้องานพิเศษ

ภาพตัวอย่างการทดสอบสาย Lan (Test Report )

          เราจะทำการทดสอบให้ลูกค้าทุกเส้นหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่าสายที่ได้รับการติดตั้งจากเรา สมบูรณ์ มีคุณภาพสามารถรองรับการส่งสัญญาณได้จริงจากเครื่อง Test ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรอง

 

 

Visitors: 432,014