HIP AHD DVR


  • CML9004AHD-CML9008AHD-CML9016AHD.gif
    เครื่องบันทึกภาพ AHD DVR4Ch 720P/960H, Analog&AHD 2-in-1,Video input:BNC/HDMI/VGA, P2P connect,Audio in4 out1,1pcs SATA(up to 4TB)

  • CML9004AHD-CML9008AHD-CML9016AHD.gif
    เครื่องบันทึกภาพ AHD DVR8Ch 720P/960H, Analog&AHD 2-in-1,Video input:HDMI/VGA,P2P connect Audio in4 out1,1pcs SATA(up to 4TB)

  • CML9004AHD-CML9008AHD-CML9016AHD.gif
    เครื่องบันทึกภาพAHD DVR16Ch 720P/960H, Analog&AHD 2-in-1,Video input:HDMI/VGA,P2P connect Audio in4 out1,1pcs SATA(up to 4TB)


Visitors: 354,609