บริการทดสอบสาย Lan (UTP Test Report)

บริการรับทดสอบสายแลนเชียงราย ทดสอบคุณภาพสาย Lan (UTP Test Report ) ด้วยเครื่อง Fluke Cable Analyzer

 

สาย LAN ที่ ทำการติดตั้งแล้วไม่ได้ มาตรฐาน ก็เปรียบเสมือนกับการสร้างถนนที่ไม่สามารถแบกรับรถที่ต้องการบันทุกน้ำหนักที่มากๆ หรือรถที่ต้องการวิ่งด้วยความเร็วสูงๆได้ในเรื่องของระบบเครือข่ายแล้ว การติดตั้งสาย LAN ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมาเช่นกันอาทิเช่น การที่เครื่อง Client ไม่สามารถเชื่อมต่อที่ความเร็ว 1000Base-Tx ได้, เกิดปัญหา Retransmit, CRC Error ขึ้นในระบบ, ปัญหาการเชื่อมต่อได้ บ้างไม่ได้ บ้าง, หรือ PoE Switch ไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้นดังนั้น หลังการติดตั้งสาย LAN ใหม่ หรือแม้ แต่สาย LAN ที่มีการติดตั้งใช้งานอยู่แล้ว จึงควรได้รับการทดสอบและตรวจรับรองคุณภาพ (Certify) เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของระบบสาย LAN  มีคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน  ANSI/TIA, ISO/IEC เป็นต้น โดยทางเราให้บริการรับทดสอบTest สาย Lan ในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เป็นต้น

 

 

Visitors: 354,559