พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมสายสัญญาณ Fiber Optic @ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร

Visitors: 210,224