เครื่องบันทึก PANASONIC IP(E-series)


  • thumb.png
    Panasonic E-Series NVR 4Ch 4PoE(K-NL304K/G)

  • thumb.png
    Panasonic E-Series NVR 8Ch 8PoE(K-NL308K/G)

  • thumb.png
    Panasonic E-Series NVR 16Ch 16PoE(K-NL316K/G)
Visitors: 365,566