เครื่องบันทึกภาพ HONEYWELL AHD


  • HA-DVR1104-S.png
    เครื่องบันทึกภาพ AHD 4 Channel , H.264 , Record 720P , HDMI and VGA,& Audio Output , 1 SATA(Up to 4 TB) , Mouse Support , USB Backup

  • HA-DVR1108.png
    เครื่องบันทึกภาพ AHD8 Channel , H.264 , Record 720P , HDMI and VGA,& Audio Output , 1 SATA(Up to 4 TB) , Mouse Support , USB Backup

  • HA-DVR1216.png
    เครื่องบันทึกภาพ AHD16 Channel , H.264 , Record 720P , HDMI and VGA,& Audio Output , 2 SATA(Up to 8 TB) , Mouse Support , USB Backup
Visitors: 301,882