กรมทางหลวงที่ 2 จังหวัดแพร่

งานติดตั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่งานติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Service ของ Application ตั้งตั้งสาย Fiber Optic ระหว่างชั้นเพื่อเชื่อม Switch , ติดตั้งสาย Lan ในระบบ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless Access Point 

 
 
 

 

Visitors: 210,220