โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งพระบาท

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด HD-TVI เพื่อรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งพระบาท จำนวน 11 จุด

Visitors: 210,214