สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera เพื่อรักษาความความปลอดภัย ณ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิด IP Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงราย 

Visitors: 210,225