เทศบาลตำบลบ้านดู่

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ 

Visitors: 210,226