พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

งาน Cabling และติดตั้งกล้องวงจรปิด IP Camera 2.0 M จำนวน 8 จุด

Visitors: 210,221