หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

งาน Cabling และติดตั้งกล้องวงจรปิด IP Camera 2.0 M จำนวน 15 จุด

Visitors: 210,225