หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

งาน Cabling และติดตั้ง กล้องวงจรปิด IP Camera 2.0 M จำนวน 16 จุด

Visitors: 210,213