รับติดตั้งระบบ WiFi ทั่วเชียงราย และ พื่นที่ใกล้เครียง

รับระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย , รับติดตั้งระบบ WiFi เชียงราย, รับติดตั้งระบบ Hotspot เชียงราย , วางระบบ WIFI , ติดตั้ง Access Point , ติดตั้ง Wireless , วางระบบ Wireless

รับออกแบบติดตั้งระบบ WiFi โดยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ในการวางระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สายมากกว่า 10 ปี บริการรับติดตั้งระบบ WiFi เชียงราย และ จังหวัดใกล้เคียง

 

การเชื่อมต่อ Internet แบบไร้สาย อาเรียกกันว่า Wireless Lan หรือ WiFi เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายทุกที่ ที่สัญญาณไปถึง โดยตัดปัญหาเรื่องความจำเจในการใช้งาน การเดินสายที่ยุ่งยากออกไป สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless (Access Point) ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเภท มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันให้สามารถเลือกนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

หลักเกณฑ์ที่ควรคำนึงในการเลือกใช้อุปกรณ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless  ที่จะทำมาใช้ในระบบ ให้เหมาะสมนั้นมีอยู่หลากหลายตัวแปล อาทิเช่น

– จุดประสงค์ในการใช้งาน

– จำนวนคนที่ต้องการรองรับ

– ลักษณะภูมิประเทศ หรือ พื้นที่นั้นๆ

– รูปแบบการตกแต่งพื้นที่

– งบประมาณ

 

ในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนั้น จึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ทั้งด้านราคา และทางด้านการใช้งาน เพราะหากเราเลือกใช้อุปกรณ์ผิดประเภทมาใช้งาน อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งอาจทำให้อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อาจเกินอาการลักษณะภาระ Over Load จึงทำให้ต้องคอยเพิ่มเติม ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา และหลายครั้งอาจถึงขั้น เริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น

 

 

ภาพลักษณะการใช้งาน Wireless Backhaul (WiFi Link) ในการเชื่อมต่อระหว่างสาขา แบบ Point to Point

ภาพลักษณะการใช้งาน Wireless Backhaul (WiFi Link) ในการเชื่อมต่อระหว่างสาขา แบบ Point to Multipoint 

ลักษณะการติดตั้ง Access Point ภายในอาคาร

ลักษณะการกระจายสัญญาณ Wireless  ภายในอาคาร

Visitors: 425,762