เครื่องสแกนลายนิ้วมือ


 • ZTAF006.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 30,000 รายการ , สามารถเชื่อมต่อ RS485 และ SD Card ,อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock, Exit button, ...

 • ZTAF007.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ อ่านลายนิ้วมือ, บัตร และรหัสผ่าน, รองรับบัตร 500 ใบ และ รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ,อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock, Exit button, Door sensor, Alarm ...

 • ZTAF019.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 30,000 รายการ , สามารถเชื่อมต่อ TCP/IP, RS232/485, USB-host และ Web Browser ,อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด ...

 • ZTAM700.jpg
  เครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , รองรับใบหน้า 1,500 ใบหน้า และรองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 100,000 รายการ , สามารถเชื่อมต่อ TCP/...

 • ZTTM800.jpg
  เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และการ์ด, รองรับใบหน้า 1,200 ใบหน้า และรองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือ และรองรับบัตร 10,000 ใบ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 100,000 รายการ , สา...

 • ZTTA380.jpg
  เครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า และการ์ด, รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า และรองรับบัตร 10,000 ใบ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 100,000 รายการ , สามารถเชื่อมต่อ TCP/IP, USB-host และ Wifi ,อุปกรณ์สาม...

 • ZTTF100.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 100,000 รายการ , สามารถเชื่อมต่อ TCP/IP, RS232/485 และ USB-host , USB-client และ Web Browser

 • thumb (1).png
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ / บันทึกการเข้า-ออกได้ 80,000 รายการ / มี TCP/IP,RS232/485,USB


Visitors: 378,616