เครื่องบันทึกภาพ NVR


  • เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดIP-Camera-ZPN504A-1.png
    เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด IP Camera ขนาด 4 ช่อง H.264 รองรับการบันทึกภาพได้สูงสุด 1080P หรือ 2 เมกกะพิกเซลที่ 25 เฟรม รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 2 ลูก สูงสุดลูกละ 4TB รองรับ ONVIF , PO...

  • เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดIP-Camera-ZPN508A.png
    เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด IP Cameraขนาด 4 ช่อง H.264 รองรับการบันทึกภาพได้สูงสุด 1080P หรือ 2 เมกกะพิกเซลที่ 25 เฟรม รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 2 ลูก สูงสุดลูกละ 4TB รองรับ ONVIF, POE ...

  • เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดIP-Camera-ZPN516A.png
    เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด IP Camera ขนาด 4 ช่อง H.264 รองรับการบันทึกภาพได้สูงสุด 1080P หรือ 2 เมกกะพิกเซลที่ 25 เฟรม รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 2 ลูก สูงสุดลูกละ 4TB รองรับ ONVIF , PO...


Visitors: 391,015