เครื่องบันทึกภาพ HD-TVI DVR


 • ZKD404A.jpg
  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดHD-TVI 4 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P(non-real-time)/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแส...

 • ZKD408A.jpg
  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดHD-TVI 8 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P(non-real-time)/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแส...

 • ZKD408A.jpg
  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดHD-TVI 16 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P(non-real-time)/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแ...

 • ZKD604-16A.jpg
  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดHD-TVI 4 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI ห...

 • ZKD604-16A.jpg
  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดHD-TVI 8 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI ห...

 • ZKD604-16A.jpg
  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดHD-TVI 16 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI ...


Visitors: 319,198