ภัตตาคารการบินไทย สนามบินแม่ฟ้าหลวง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุดภายในอาคาร พร้อมจอ 32'' และ ตู้ Rack จัดเก็บอุปกรณ์

Visitors: 210,222