ชุดแปลงสัญญาณ SET 4 Ch

ชุดอุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิดที่เดินสายด้วยไฟเบอร์ออฟติก รองรับกล้อง  4 ตัว

     - Video Transmitter 4 Ch , 1 FC (SM)

     - Video Receiver 4 Ch , 1 FC (SM)

Visitors: 295,456