ชุดแปลงสัญญาณ SET 2 Ch

ชุดอุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิดที่เดินสายด้วยไฟเบอร์ออฟติก รองรับกล้อง  2 ตัว

     - Video Transmitter 2 Ch , 1 FC (SM)

     - Video Receiver 2 Ch , 1 FC (SM)

Visitors: 341,927