คีมเข้าหัว BNC แบบบีบ

คีมเข้าหัว BNC RG6 แบบบีบ 

Visitors: 210,222