EVO กล้อง IP Camera


 • IP 960.jpg
  กล้องวงจรปิด IP Camare ความละเอียดภาพ 1.3 Megapixel IR waterproof camera

 • EV-IP130D.png
  กล้องวงจรปิด IP Camera ความละเอียดภาพ 1.3 Megapixel IR waterproof Dome camera 3.6 lens

 • EV-IP130L.png
  กล้องวงจรปิดIP Camera ความละเอียดภาพ 1.3 Megapixel IR waterproof camera 2.8-12mm varifocal lens

 • EV-IP200D.png
  กล้องวงจรปิดIP Camare ความละเอียดภาพ 2.0 Megapixel IR waterproof camera

 • EV-H06.png
  กล้องวงจรปิดIP Camera ความละเอียดภาพ 2.0 Megapixel IR รองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบ Lan และ WiFi


Visitors: 399,669