Tomura เครื่องสแกนลายนิ้วมือ


 • PS-FACE2100.jpg
  - เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบโครงสร้างระบบประมวลผลฝังอยู่ในตัว ไม่พึ่งคอมพิวเตอร์- วิวัฒนาการเทดโนโลยีการให้แสงจำลอง ทำให้เรียนรู้ใบหน้าได้ทุกสภาวะ- ระบบ TCP/IP รองรับการเชื่อมต่อบริห...

 • PS-MF950.jpg
  -เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น PS-MF950 - ความเร็วในการอ่าน ≤ 1 วินาที- Password 4 หลัก- บัตรทาบ EM 125 Khz- บันทึกได้ 2,000 ลายนิ้วมือ- บันทึกข้อมูล 60,000 Record- โอนถ่ายข้อมูลผ่าน R...

 • PS-MF11-1.jpg
  -เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น PS-MF11 - รองรับการระบุบุคคลโดยลายนิ้วมือ ทาบบัตร รหัสผ่าน หรือรวมกัน- เชื่อมต่่อระบบควบคุมการเข้า-ออกทั่วไปด้วย Wiegand 26/34- เชื่อมต่อเป็นหัวอ่านภายนอ...

 • PS-F130.jpg
  -เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น PS-F130 - ความเร็วในการอ่าน 0.8 วินาที- Password 4 หลัก- บัตรทาบ EM 125 Khz- บันทึกได้ 2,000 ลายนิ้วมือ- บันทึกข้อมูล 50,000 Record- โอนถ่ายข้อมูลผ่าน RS...


Visitors: 341,921