ชุดแปลงสัญญาณ SET 1 Ch

ชุดอุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิดที่เดินสายด้วยไฟเบอร์ออฟติก รองรับกล้อง 1 ตัว

     - Video Transmitter 1 Ch , 1 FC (SM)

     - Video Receiver 1 Ch , 1 FC (SM)

Visitors: 354,557