สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย


 • Switching.jpg
  สำหรับจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ใช้ร่วมกับกล้องพร้อมกันได้พร้อมกันได้ ประมาณ 4-5 ตัว

 • Switching1.jpg
  สำหรับจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ใช้ร่วมกับกล้องพร้อมกันได้พร้อมกันได้ ประมาณ 8-10 ตัว

 • Switching1.jpg
  สำหรับจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ใช้ร่วมกับกล้องพร้อมกันได้พร้อมกันได้ ประมาณ 18-20 ตัว

 • Switching.jpg
  สำหรับจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ใช้ร่วมกับกล้องพร้อมกันได้พร้อมกันได้ ประมาณ 28-30 ตัว


Visitors: 295,465